Keo Hạt

Keo hạt cao cấp, Dừng cho ngành gỗ, bao bì , thùng giấy Carton, Đóng gáy sách.