Keo Nến Cao Cấp

Keo Nến Cao Cấp của Cty Mê Linh được nhiều doanh nghiệp ưu chuộng và sử dụng rộng rãi dòng Keo Nến Cao Cấp này, vì có thể dán được nhiều chất liệu khác nhau